Privacy statement

Inleiding
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om je bestelling goed te verwerken hebben wij enkele gegevens van u nodig. Als u bij ons een bestelling doet worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde.

Verwerker:

OXXY (onderdeel van Pro Leather Belts)
van Leeuwenhoekweg 8c
5482 TK Schijndel

OXXY registreert voor een goede verwerking en facturatie van uw bestelling de volgende persoonsgegevens:
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Land
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Optioneel registreert OXXY de volgende persoonsgegevens:
– Voornaam
– Achternaam

OXXY registreert voor een goede verwerking en facturatie van uw bestelling de volgende bedrijfsgegevens:
– Bedrijfsnaam
– BTW-nummer
– KvK-nummer

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje te bezorgen. De persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorverkocht aan derden.

Verstrekking aan derden.
Wij geven de door u ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde producten of diensten. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden schakelen wij derden in. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Partijen die beperkt gebruik maken of toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn:
– Shops-United / DHL, dit is noodzakelijk voor het bezorgen van uw pakket.
– unique design. Dit bedrijf ontwikkelt de website en techniek om je bestelling te kunnen plaatsen.
– MailChimp Dit is noodzakelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven.
– Multisafepay. Dit is alleen noodzakelijk voor het doen van Ideal betalingen en je betaling te verifiëren.

Met alle bovengenoemde partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dan slaan wij de volgende gegeven van u op:
– Bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Voornaam (optioneel)
– Achternaam (optioneel)

Deze gegevens gebruiken we alleen om u een nieuwsbrief toe te sturen. Als u de nieuwbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan de nieuwsbrief of een email sturen aan

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar, dit hanteren wij vanwege de bewaartermijn van de belastingdienst. Indien je wilt dat wij de gegevens definitief verwijderen dan kun je ons mailen of bellen of in het geval van de nieuwsbrief is het mogelijk om je uit te schrijven, wij zullen je gegevens dan direct verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens:
OXXY heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De medewerkers die binnen OXXY toegang hebben tot deze gegevens zijn gehouden aan strikte geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen.
OXXY houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie statement. Check daarom regelmatig onze website.

Vragen?:
Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid dan ontvangen wij graag uw feedback, u kunt mailen naar of telefonisch contact op 06-48762911.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018